Prawa zastrzeżone


Regulamin serwisu Vitapol.net

§ 1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest jego regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Vitapol.net znajdującego się pod adresem www.vitapol.net Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Vtapol.net jest Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego VITAPOL Sp. J. M. Ciszkiewicz, M Maćkowiak
ul. Myśliwska 17, 05-807 Podkowa Leśna.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posiada wyłączną odpowiedzialność za przesłane do serwisu materiały, takie jak artykuły czy zdjęcia. Za wszelkie szkody wynikające z prezentowanych treści odpowiada ich autor. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez Użytkowników materiały i treści.

3. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do publikacji zdjęć i artykułów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

4. Vitapol.net ma prawo do odmowy publikacji artykułu czy komentarza, którego treść narusza zasady netykiety, lub zawiera treści reklamowe czy niezwiązane z tematyką serwisu.

5. Vitapol.net zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

6. Dozwolone jest pobieranie materiałów zawartych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem zachowania w nich wszystkich informacji np. o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów.

7. Bez upoważnienia udzielonego przez Właściciela nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych (dotyczy również tekstów i zdjęć).

§3. ZASADY PUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW

1. Użytkownik przesyłając zdjęcie czy artykuł do serwisu Vitapol.net oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w serwisie.

2. Vitapol.net zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania artykułu czy zdjęcia jeśli stwierdzi, że zgłoszone treści nie nadają się do prezentowania na stronie.

3. Zgłaszając artykuł do publikacji Użytkownik wyraża zgodę na tzw. „kosmetykę” artykułu czyli:

poprawę formatowania tekstu,
poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych,
dodanie do tekstu publikacji plików graficznych.

4. Artykuły / Treści / Przepisy można zgłaszać w następujący sposób:

- przesyłając gotowy artykuł / treść / przepis pocztą elektroniczną na adres: vitapol@vitapol.net

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Vitapol.net nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści przesyłane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób.

3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał sporne zdjęcie / artykuł.

4. Właściciel zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia treści niezgodnych z polskim prawem lub treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich. Naruszanie tychże praw należy udowodnić przedstawiając swoje prawa do spornej treści.